0 slides available for this slider.Error in slider type!

ซ่อมระบบก๊าซ Honda city CNG

ซ่อมระบบก๊าซ new city cng  050

หัวฉีดแก๊สเดิมที่ติดกับรกมามีปัญหาทำให้เดินเบาสั่น เร่งสะดุด 

052

 ชุดอุปกรณ์ที่จะติดตั้งเข้าไปใหม่

1.หัวฉีดก๊าซ kiehin

2. กล่องปรับองศาไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์ เพื่อให้ระบบก๊าซทำงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

(Timing advance processor)

 กล่อง Timing advance processor

055

  หัวฉีดก๊าซ Keihin 

109

 หัวฉีดก๊าซเดิมที่ติดมากับรถที่เป็นมีปัญหา

110

 เมื่อถอดหัวฉีดก๊าซเดิมออกไปแล้ว 

112

 กล่อง ECU ควบคุมการฉีดก๊าซ

113

 อุปกรณ์ลดแรงดันก๊าซ

114

อุปกรณ์ลดแรงดันก๊าซ 

115

สวิตซ์ควบคุมการทำงานระบบก๊าซ 

116

หัวฉีดก๊าซ Keihin เมื่อติดตั้งแทนหัวฉีดเดิม 

117

 
 

 400x

ตัวอย่างรถติดตั้งแก๊ส

IMG 08991baner

 

บริการหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

ราคาติดตั้งแก๊ส

 

obd

insurrance

r1-quality

map

400crv

400

Untitled2059

 TV3specialreport

AFwideband